المواØļÙŠØš

ماذا نقدم لك

Image

مكافح؊ Ø§Ù„Ø­Ø´ØąØ§Øª

نقدم لك في Ø´ØąÙƒØŠ مكافح؊ Ø§Ù„Ø­Ø´ØąØ§Øª - مكافح؊ البق ,مكافح؊ البؚوØļ ,مكافح؊ الØĩØąØ§ØĩÙŠØą ,مكافح؊ النمل الØŖبيØļ ,مكافح؊ الذباب ,مكافح؊ النمل الØŖØŗود ,مكافح؊ Ø§Ù„ØšÙ‚Ø§ØąØ¨ ,مكافح؊ الØĢؚابين ,مكافح؊ Ø§Ù„Ø¨ØąØ§ØºÙŠØĢ و مكافح؊ الفØĻØąØ§Ù†...

Image

نقل الؚفش و الØŖØĢاØĢ

نقدم لك في Ø´ØąÙƒØŠ نقل الؚفش - فك الØŖØĢاØĢ , تغليف الØŖØĢاØĢ ,ØªØąÙƒÙŠØ¨ الؚفش و الاØĢاØĢ و ØŦميؚ الاؚمال التى ت؎تØĩ بالمحافظه ؚلى الØŖØĢاØĢ و نقله من مكان لØĸØŽØą بØŖمان ...

Image

Ø´ØąÙƒØŠ تنظيف

نقدم لك في Ø´ØąÙƒØŠ Ø´ØąÙƒØŠ تنظيف - تنظيف Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§Ø˛Ù„ ,تنظيف البيوت ,تنظيف المØŗابح ,تنظيف الؚماØĻØą ,تنظيف المØŗتشفيات ,تنظيف الفلل ,تنظيف المØŗاØŦد , تنظيف القØĩÙˆØą ,تنظيف Ø§Ù„Ù…Ù†ØªØ˛Ù‡Ø§Øª الؚامه ,تنظيف المنتØŦؚات الØŗياحيه ,تنظيف Ø§Ù„Ø´ØąÙƒØ§Øª ,تنظيف المØĩانؚ,تنظيف الشقق ,تنظيف Ø§Ù„Ù…ØŽØ§Ø˛Ù† ,تنظيف المØĩانؚ ,تنظيف المولات و تنظيف Ø§Ù„ÙƒÙØªØąÙŠØ§Øª...

Image

التنظيف Ø¨Ø§Ù„Ø¨ØŽØ§Øą

نقدم لك في Ø´ØąÙƒØŠ التنظيف Ø¨Ø§Ù„Ø¨ØŽØ§Øą - تنظيف الØŦالØŗ بØŦميؚ ØŖنواؚها ,الØŖÙ†ØªØąÙŠÙ‡Ø§Øª ,الØĩالونات ,الØŗØŦاد بØŦميؚ ØŖنواؚه ,Ø§Ù„Ù…ÙØąÙˆØ´Ø§Øª الØŖØąØļيه ,الØŗتاØĻØą ,الكليم ,ØŖØˇÙ‚Ù… الكنب ,المØŦالØŗ Ø§Ù„ØšØąØ¨ÙŠÙ‡ و الموكيت...

Ù…Ù…ÙŠØ˛Ø§ØªÙ†Ø§

Ø§Ù„ØªØˇÙˆØą المØŗØªÙ…Øą

ÙŠÙ…ØªØ§Ø˛ منهØŦنا في ØĨنØŦØ§Ø˛ الØŖؚمال Ø¨Ø§Ù„ØªØˇÙˆØą المØŗØªÙ…Øą و ØĨØŗت؎دام ØŖحدØĢ الØŖØŦÙ‡Ø˛Ù‡ و الØĨمكانيات المتاحه ليØŗ ÙÙ‚Øˇ محلياً و لكن ؚالميا فهدفنا هو Ø§Ù„ØąÙŠØ§Ø¯Ù‡ و ليØŗ المنافØŗه.

الØŗØšØą الØŖفØļل

نقوم بال؎دمات بØŖفØļل الØŖØŗØšØ§Øą الموØŦوده فهدفنا هو كØŗب ØĢقتك و ليØŗ Ø´ØĻ ØĸØŽØą.

الØĨÙ†ØªØ´Ø§Øą

لدينا ÙØąÙˆØš في كاف؊ المدن و Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ØˇÙ‚ و ÙŠØªÙˆØ§ÙØą بها ØŦميؚ ال؎دمات التى تحتاØŦها من ØŖØŦل ØŗØąØšØŠ الوØĩول ØĨليك.

evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eryaman nakliyat instagram takipci free followers takipci satin al instagram profilime bakanlar astropay astropay kart astropay kart al